พร้อมช่วยเหลือ

เนื่องจากท่านต้องการความช่วยเหลือ ไอเดีย และข้อมูลเพิ่มจากเดิม รวมถึงมองหาโอกาสที่จะแบ่งปันและเรียนรู้จากคู่ค้ารายอื่น เราจึงได้พัฒนาวิธีที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงวิธีที่เราจะช่วยให้ท่านได้พูดคุยกับคู่ค้าจากทั่วโลก