สร้างสัมพันธ์

ท่านต้องการให้เราตระหนักยิ่งขึ้นถึงความเชื่อมั่น ความทุ่มเทในงานบริการ และความร่วมมือจากท่าน นอกจากนี้ ท่านก็ต้องการให้เรารับฟังมากขึ้นและนำความคิดเห็นของท่านไปปรับใช้จริง ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นยิ่งขึ้นต่อการให้ความสำคัญกับท่านในฐานะที่พักคู่ค้า