Relacje

Poprosiłeś nas o okazywanie większego uznania dla Twojej lojalności, gościnności oraz współpracy z nami. Chciałeś również, abyśmy więcej słuchali oraz podejmowali odpowiednie działania w oparciu o opinie partnerów. Postanowiliśmy zatem położyć jeszcze większy nacisk na docenianie Ciebie jako naszego partnera.