ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μας ζητήσατε περισσότερη υποστήριξη, ιδέες και πληροφορίες. Μας είπατε επίσης ότι έχετε ανάγκη από περισσότερες ευκαιρίες να ανταλλάξετε εμπειρίες και γνώσεις. Για αυτό, βελτιώνουμε τον τρόπο επικοινωνίας τόσο μεταξύ μας όσο και μεταξύ των συνεργατών μας από όλο τον κόσμο.